Bezemer & Kuiper

contact met uw vertrouwenspersoon

Over ons

Bezemer Kuiper & Schubad staat als specialist en marktleider in de aanpak van ongewenste omgangsvormen voor zorg voor een sociaal veilig werkklimaat. U kunt bij ons terecht voor alle ondersteuning. Van onderzoek en advies tot implementatie van beleid, training en nazorg. Van bemiddeling tot een compleet traject voor beleid. Van een basiscursus tot een volledig in-company trainingsprogramma en nascholing.

Lees meer »

Wat wij doen

Ongewenst gedrag op het werk staat vaak niet op zichzelf. Het raakt direct aan bedrijfsprocessen en de organisatiecultuur en het leidt tot een daling van de arbeidssatisfactie en een stijging van het ziekteverzuim. Bij onze integrale aanpak besteden wij veel aandacht aan dergelijke verbanden.

Lees meer »

Nieuws

Blog

1 mei 2017

Mediation in klachtkwesties

Bij een klacht ongewenst gedrag, ingediend bij de klachtencommissie ongewenst gedrag, komt het nog wel eens voor dat een...

Actueel

22 mei 2017

De vertrouwenspersoon als begeleider tijdens klachtonderzoek 6 juni 2017

In deze cursus verkennen wij de taken en verantwoordelijkheden, alsmede de positie van de vertrouwenspersoon tijdens het formele klachtonderzoek. In de cursus gaan wij in op de specifieke juridische,...

15 mei 2017

Nog voor de zomer nascholen? Schrijf wel snel in!

Kijk op onze site onder ´open inschrijvingen´.  Ons cursusaanbod in de maanden voor  de zomer van 2017 staat klaar.

Onze Mensen

Cursussen

Open Inschrijvingen In-company Overig aanbod

Cursusagenda