Bezemer & Kuiper

contact met uw vertrouwenspersoon
Header

4 april 2016

Grensoverschrijdend gedrag op social media

Wie kent bijvoorbeeld niet de verkeerde humor via de mail, Twitter of Facebook of het uit de bocht vliegen met teksten die nét te kort door de bocht zijn en kwetsen. Of erger: dat collega’s via de mail roddelen over die ene collega die zich ziek heeft gemeld, of dat een collega misbruik maakt van het wachtwoord van een collega en inbreekt in diens pc. Ook op Facebook en Twitter vliegen de teksten en foto´s over en weer. Soms gaat het over collega´s, andere keren over die vreselijke werkgever die met naam en toenaam wordt ´weggezet´. Dat laatste kan vergaande consequenties hebben voor de plaatser van zo´n bericht, zo blijkt uit de jurisprudentie.

Lichte of zware vormen van het fenomeen dat we tegenwoordig cyberpesten of ´digitale ongein´ noemen hebben dus allemaal gevolgen. Voor medewerkers zelf en voor werkgevers die hiermee geconfronteerd worden en maatregelen moeten treffen.

En de slachtoffers van dit ongewenste gedrag consulteren steeds vaker de vertrouwenspersoon. De afgelopen maanden verzorgden Willeke Bezemer en Ernst-Jan Schubad voor verschillende groepen vertrouwenspersonen de cursus Cyberpesten en andere digitale ongein op het werk. Op 29 november 2016 wordt de cursus opnieuw aangeboden in open inschrijving. Wilt u de cursus incompany laten geven? Vanzelfsprekend kan dit ook, neem dan even contact op met ons secretariaat!