Bezemer & Kuiper

contact met uw vertrouwenspersoon

18 oktober 2018

Nascholingsaanbod opnieuw LVV geaccrediteerd

Recent bereikte ons het goede nieuws dat ons gehele nascholingsaanbod, na externe audit door KIWA, opnieuw is geaccrediteerd. Wij zijn verheugd dat de inhoudelijke kwaliteit van het aanbod opnieuw tot accreditatie heeft geleid.

Lees meer »

12 oktober 2018

Dynamische Oordeelsvorming voor Vertrouwenspersonen

Nieuwe verdiepingscursus voor vertrouwenspersonen! Vertrouwenspersonen worden in hun gespreksproces met melders van ongewenst gedrag geconfronteerd met allerlei gevoelens. Dit gebeurt natuurlijk met betrokkenen bij de situatie, maar ook met jou als vertrouwenspersoon. Dat is opletten! Voor je het weet...

Lees meer »

12 juli 2018

Brief staatssecretaris aan Tweede Kamer inzake onderzoek vertrouwenspersonen

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schreef in juni jl. een brief aan de Tweede Kamer inzake de belangrijke positie van vertrouwenspersonen in arbeidsorganisaties. Klik hier voor de tekst van de brief.

Lees meer »

23 mei 2018

AVG/GDPR & Bezemer Kuiper & Schubad

Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en de medewerkers van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden...

Lees meer »