Bezemer & Kuiper

contact met uw vertrouwenspersoon

2 januari 2019

Dynamische Oordeelsvorming voor Vertrouwenspersonen in herhaling

Eind 2018 werd de eerste verdiepingscursus Dynamische Oordeelsvorming voor Vertrouwenspersonen gegeven door trainer en gepassioneerd deskundige in deze methodiek, Ron Henkes. De cursus was een groot succes. De aanwezige vertrouwenspersonen konden het kennis opdoen over de methodiek combineren met...

Lees meer »

1 januari 2019

Nascholingsaanbod opnieuw LVV geaccrediteerd

Eind 2018 bereikte ons het goede nieuws dat ons gehele nascholingsaanbod, na externe audit door KIWA, opnieuw is geaccrediteerd. Wij zijn verheugd dat de inhoudelijke kwaliteit van het aanbod opnieuw tot accreditatie heeft geleid.

Lees meer »

12 juli 2018

Brief staatssecretaris aan Tweede Kamer inzake onderzoek vertrouwenspersonen

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schreef in juni jl. een brief aan de Tweede Kamer inzake de belangrijke positie van vertrouwenspersonen in arbeidsorganisaties. Klik hier voor de tekst van de brief.

Lees meer »

23 mei 2018

AVG/GDPR & Bezemer Kuiper & Schubad

Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en de medewerkers van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden...

Lees meer »