Bezemer & Kuiper

contact met uw vertrouwenspersoon
Header

Cyberpesten en andere digitale ongein

Verdiepingscursus voor vertrouwenspersonen

Bij cyberpesten denken we vooral aan kinderen en niet zozeer aan het gedrag van volwassenen op hun werk. Dat blijkt een grote vergissing, want ook op het werk is men danig in de weer met de digitale snelweg. Inclusief de uitglijders en regelrecht pestgedrag. Wie kent bijvoorbeeld niet de verkeerde humor via de mail of het uit de bocht vliegen door teksten die nét te kort door de bocht zijn en kwetsen. Of erger: dat collega’s via de mail roddelen over die ene collega die zich ziek heeft gemeld, of dat een collega misbruik maakt van het wachtwoord van een collega en inbreekt in diens pc.

Helaas, er zijn voorbeelden te over van lichte tot zware vormen van het fenomeen dat we tegenwoordig cyberpesten noemen. En de slachtoffers van dit ongewenste gedrag consulteren steeds vaker de vertrouwenspersoon.

Inhoud
In deze cursus gaan we uit van voorbeelden van cyberpesten en ongein via de digitale snelweg die wij uit de praktijk als vertrouwenspersoon of  klachtonderzoeker kennen. We focussen op wat er gebeurt, hoe dat gebeurt, welke gevolgen er zijn en voor wie, wie verantwoordelijk is, waar vertrouwenspersonen rekening mee moeten houden en hoe zij melders kunnen opvangen, of er onderscheid gemaakt kan worden tussen ongewenste omgangsvormen en integriteitschendingen en wie verantwoordelijk is voor oplossingen. Dit deel wordt verzorgd door drs. Willeke Bezemer. Mr. Ernst-Jan Schubad plaatst de digitale omgangsvormen vervolgens in een juridisch kader.  Hoe houd je je ook als werkgever aan de juiste spelregels. En hoe verhoudt zich het grondrecht vrijheid van meningsuiting tot ongewenst gedrag van een werknemer? Aan de hand van recente, aansprekende casuϊstiek en jurisprudentie schetst hij het huidige, actuele juridische beeld rondom digitaal ongewenst gedrag op het werk en de wijze waarop de rechtspraak hierop reageert.

Wie nemen deel
Vertrouwenspersonen die onze basiscursus volgden, anderszins (een) cursus(sen) hebben gevolgd, of zich op een andere wijze de relevante basiskennis hebben eigen gemaakt.

Accreditatie
Na afloop ontvangen de deelnemers een bewijs van deelname.
Deze cursus is door de LVV geaccrediteerd voor één dagdeel onder registratienummer 9158 O.

Aantal deelnemers
Minimaal 8 en maximaal 20 personen.

Docenten
mr. Ernst-Jan Schubad