Bezemer & Kuiper

contact met uw vertrouwenspersoon
Header

Signaleren en adviseren voor vertrouwenspersonen

Verdiepingscursus voor vertrouwenspersonen
Geaccrediteerd door de LVV

Nascholingscursus voor vertrouwenspersonen. Een van de taken van de vertrouwenspersoon is het signaleren en adviseren. Maar aan wie, en hoe, en wat zijn de valkuilen als u niet alleen advies uitbrengt waarom gevraagd wordt maar ook ongevraagd adviseert?

In uw werk als vertrouwenspersoon komt u zowel sterke als zwakke kanten van uw organisatie tegen. U zult soms de neiging herkennen om zaken onder het tapijt te schuiven, of juist andersom, dat men zoekt naar meer transparantie. Ook kunt u melders/klagers tegenkomen die klagen over een afrekencultuur terwijl anderen juist de aanspreekcultuur prijzen. Het is jammer als deze informatie – die uit de aard der zaak managementinformatie is – niet terugvloeit naar de organisatie.

Dat herkennen organisaties ook. De wens van menige organisatie (bij sommige organisaties is dat zelfs een eis) is dat u als vertrouwenspersoon deze zaken signaleert en meldt. Bijvoorbeeld door signalen van ongewenst gedrag bij het management of het bevoegd gezag neer te leggen, en hierover te adviseren. Geanonimiseerd natuurlijk, de functie vertrouwenspersoon is immers vertrouwelijk! Uiteraard betreft de adviesfunctie niet alleen het management, maar ook leidinggevenden, personeelsadviseurs en de OR.

Een hele kunst
Signaleren en adviseren heeft echter alleen effect als het met kennis van zaken gebeurt. Als het is gestoeld op zaken die u tegenkomt en analyseert. Adviseren is dan ook een hele kunst. En dat geldt voor zowel gevraagde als ongevraagde adviezen van de zijde van de vertrouwenspersoon.

Tijdens de cursus ‘Signaleren en adviseren’ voor vertrouwenspersonen leert u om gegevens uit bijvoorbeeld een medewerkersmonitor of medewerker tevredenheidsonderzoek (MTO) te verbinden met uw eigen ervaringen, leert u hoe u kunt analyseren, en op welke wijze u uw eigen organisatie vervolgens het beste adviseert.

Wie nemen deel
Vertrouwenspersonen die onze basiscursus ‘Opvang en begeleiding na (seksuele) intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen’ volgden of zich op een andere wijze de relevante basiskennis hebben eigen gemaakt.

Accreditatie
Na afloop ontvangen de deelnemers een bewijs van deelname.
Deze cursus is door de LVV geaccrediteerd voor één dagdeel onder registratienummer 9158/9144 D.

Aantal deelnemers 
Minimaal 6 personen, maximaal 16 personen

Bezemer Kuiper & Schubad is opleidingsinstituut ten behoeve van de certificering van vertrouwenspersonen door de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV).

Docenten
drs. Katinka Lorijndrs. Joanke Visser