Bezemer & Kuiper

contact met uw vertrouwenspersoon
Header

Gewenste omgang met 50+ medewerkers

Verdiepingscursus voor vertrouwenspersonen

De manier waarop organisaties met hun medewerkers van boven de 50 omgaan leidt in toenemende mate tot allerlei vraagstukken voor die groep. Tegelijkertijd zijn in beginsel alle oplossingen voorhanden om problemen te voorkomen en op te lossen, zodanig zelfs dat deze groep een beslissende factor wordt in de overleving en bloei van deze organisaties. Het programma gaat in op de factoren die hierbij een rol spelen en de mogelijke interventies.

Nederland vergrijst snel, ook in de komende decennia. Nu al is bijna de helft van de Nederlandse beroepsbevolking boven de 50, met meer vijftigers dan dertigers. Een probleem? Op zichzelf niet. Veel managers zien echter veel van hun oudere medewerkers wel degelijk als problematisch. Dit vloeit vooral voort uit wederzijdse stereotypering en communicatie tussen managers en hun 50+-ers. Met als gevolg veel improductieve en ongelukkige 50+-ers met gezondheidsklachten en managers die het ook niet meer weten. Vervelend voor die 50+-ers en hun managers, maar ook voor de organisaties waar zij werken. Want zij zullen het voor het grootste deel met die 50+-ers moeten doen. 50+-ers werken tot (voorlopig) hun 67e door en het aantal goed opgeleide jongere vervangers is beperkt. Toch heeft vrijwel geen enkele grote organisatie in Nederland een systematisch beleid voor hun 50+-ers. En tegelijkertijd krijgen vertrouwenspersonen meer en meer 50+-ers in hun spreekkamer.

Inhoud
In deze cursus leert u dat het goede nieuws is dat er oplossingen voorhanden zijn. Het programma benoemt de factoren die hierbij een rol spelen. Het gaat ook in op hoe het beter kan. Vertrouwenspersonen kunnen met de opgedane kennis een vertaalslag maken naar hun dagelijkse praktijk.

U weet na afloop van de cursus

  • De factoren te herkennen die bij de problematiek een rol spelen
  • De risico’s te onderkennen voor de direct betrokkenen en de organisatie
  • Mogelijke interventies en doorverwijsmogelijkheden te benoemen

Wie nemen deel
Vertrouwenspersonen die onze basiscursus volgden, anderszins (een) cursus(sen) hebben gevolgd, of zicht op een andere wijze de relevante basiskennis hebben eigen gemaakt.

Accreditatie
Na afloop ontvangen de deelnemers een bewijs van deelname.
Accreditatie voor deze cursus is aangevraagd bij de LVV.

Groepsgrootte
Minimaal 8 en maximaal 16 deelnemers.

Docenten
dr. Marc Schabracq