Bezemer & Kuiper

contact met uw vertrouwenspersoon
Header

Verlies en rouw op het werk voor de vertrouwenspersoon

Verlies en rouw op het werk
Dit thema is een van de zaken waar vertrouwenspersonen mee geconfronteerd kunnen worden. Maar hoe moeten zij daarop reageren, als niet bekend is wat de effecten van verlies kunnen zijn en welke misvattingen er over rouw bestaan?

In het werk als vertrouwenspersoon komt rouw meestal niet direct aan de orde. Maar de gemiddelde arbeidssituatie is lang niet altijd gevrijwaard van de dood. En dat rouw op het werk geen rol speelt is ook maar een illusie. In organisaties is er helaas massaal sprake van verdringing van of te weinig aandacht voor dit thema. Het is ondertussen algemeen bekend dat per jaar een kwart miljoen werknemers ‘nabestaande’ wordt. Zo’n veertig procent van hen is vanwege dat geleden verlies voor kortere of langere tijd niet in staat zijn werk te doen en zeven procent keert helemaal nooit terug op zijn werk. Daarnaast gaan veel arbeidsconflicten ook gepaard met verlies; denk aan reorganisaties, hierdoor verlies van functie of collega’s of dat naderend ontslag onvermijdelijk lijkt. Maar ook daar waar het thema pesten aanleiding is voor het gesprek met een vertrouwenspersoon kan een verdrongen verlies een onderliggende kwestie zijn.

Kortom, het is uitermate zinvol dat vertrouwenspersonen kennis hebben van de theorie over verlies en rouw.

De cursus biedt de meest gangbare theorie over verlies en rouw, gekoppeld aan de effecten daarvan op de werkvloer. Vanuit praktisch perspectief worden thema’s behandeld als de psychologie en het gedrag van rouwenden, rouw als vraagstuk van HR beleid om dat te kunnen gebruiken bij advisering aan zowel de melder als aan HRM van het bedrijf. Daarnaast is er tijdens de cursus aandacht voor  de effecten van verlies en rouw op de vertrouwenspersoon zelf.

Wie nemen deel?
Vertrouwenspersonen die onze basiscursus volgden, anderszins (een) cursus(sen) hebben gevolgd, of zich op een andere wijze de relevante basiskennis hebben eigen gemaakt en zich willen verdiepen in de thematiek met betrekking tot verlies en rouw op het werk.

Accreditatie
Na afloop ontvangen de deelnemers een bewijs van deelname.
Deze cursus is door de LVV geaccrediteerd voor één dagdeel onder registratienummer 9158 Q.

Aantal deelnemers
Minimaal 8 personen, maximaal 16 personen

Docenten
Trudy van Gils MAdrs. Willeke Bezemer