Bezemer & Kuiper

contact met uw vertrouwenspersoon
Header

Opfriscursussen voor vertrouwenspersoon

Hebt u de basiscursus voor vertrouwenspersonen Opvang en begeleiding na seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen op het werk gevolgd en hebt u behoefte aan het opfrissen van uw kennis en vaardigheden? Neem dan deel aan onze korte opfriscursus van twee dagdelen. Beide dagdelen kunt u ook als losse module volgen.

1. Opfriscursus ‘Formele kaders waarbinnen de vertrouwenspersoon werkt’ (ochtend)
Programma-onderdelen:
Huidige wettelijke definities van seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie;
Beleidskader: wie doet wat in de organisatie;
Formele klachtafhandeling: wanneer, hoe werkt de procedure, taak van de vertrouwenspersoon;
Taken en verantwoordelijkheden van de vertrouwenspersoon. Wat hoort wel maar ook: wat hoort niét bij de taak van de vertrouwenspersoon.
Docent/trainer: drs. Alie Kuiper

Maximaal aantal deelnemers: 16
Deze cursus is door de LVV geaccrediteerd voor één dagdeel onder registratienummer 9158 I.

 

2. Opfriscursus ‘Gespreksvoering en mogelijke oplossingstrajecten’ (middag)
Programma-onderdelen:
Opvanggesprek met medewerker die last ervaart;
Oefensessie met acteur;
Mogelijke oplossingstrajecten.
Docent/trainer: drs. Bert Lam en een acteur.

Maximaal aantal deelnemers: 10
Deze cursus is door de LVV geaccrediteerd voor één dagdeel onder registratienummer 9158 L.

Docenten
drs. Bert Lamdrs. Alie Kuiper