Bezemer & Kuiper

contact met uw vertrouwenspersoon
Header

Telefonische opvang door vertrouwenspersonen

Verdiepingscursus voor vertrouwenspersonen

Inhoud
Het eerste contact van een vertrouwenspersoon met een melder/klager verloopt vaak via de telefoon. En niet zelden verlopen ook de vervolgcontacten via dit medium.
Zaak is dan om – nu de non-verbale communicatie wegvalt – toch een goed gesprek te hebben met een melder/klager. Maar hoe gaat dat? Waar moet je in de rol van vertrouwenspersoon op letten?

De cursus is praktisch. De deelnemers kunnen oefenen met behulp van een actrice.

Tijdens de cursus komt aan de orde:
–       De stem als informatiebron
–       Inschatten van de draagkracht van een melder/klager via de telefoon
–       Creatief omgaan met taal
–       Omgaan met een stille beller
–       Heldere informatie en adviezen geven via de telefoon
–       Omgaan met de beperkte relatie via het telefonisch contact
–       Ruimte bieden aan emoties via de telefoon
–       Problemen inschatten en verhelderen: zitten we wel op dezelfde golflengte?
–       Het telefonisch gesprek openen en afsluiten: hoe?

Wie nemen deel?
Vertrouwenspersonen die onze basiscursus volgden of anderszins (een) cursus hebben gevolgd, of over de relevante kennis beschikken.

Accreditatie
Na afloop ontvangen de deelnemers een bewijs van deelname.
Accreditatie voor deze cursus bij de LVV is aangevraagd voor één dagdeel onder registratienummer 9158 M.

Aantal deelnemers
Minimaal 4 en maximaal 8 personen

Docenten
drs. Katinka Lorijn