Bezemer & Kuiper

contact met uw vertrouwenspersoon
Header

Ada van Arnhem

Voor Bureau Bezemer Kuiper & Schubad werk ik als secretaris bij klacht- en meldingenonderzoeken en voer ik gesprekken met medewerkers en leidinggevenden in het kader van cultuurzoeken. Het fascineert me bij dat werk wat pestgedrag in de ruimste zin van het woord met mensen én organisaties doet.

Ik kom uit een omgeving waar het niet vanzelfsprekend was dat er gestudeerd werd. En daar is het toch – levenslang – van gekomen: tijdens mijn loopbaan bij diverse gemeentelijke overheden studeerde ik onder meer bestuursrecht, met diverse specialisaties (algemeen bestuursrecht, ruimtelijke ordening, milieurecht).

Ik bekleedde functies als hoofd algemene zaken, hoofd communicatie en diensthoofd ruimtelijke beleid. Ik volgde ook opleidingen tot coach en mediator. In die tijd deed ik naast mijn werk ook veel ervaring op als lid van ondernemingsraden. Op mijn 47e gooide ik het roer helemaal om en ben humanistiek gaan studeren en afgestudeerd als geestelijk begeleider en docent levensbeschouwing. Tijdens die studie raakte ik gefascineerd door agressie en geweld. Dat leverde interessante projecten bij defensie op en uiteindelijk ben ik zelfs afgestudeerd op de vorming van ‘de marinier’.

In 2009 ben ik als zelfstandige aan de slag gegaan. Ik begeleid mensen die met levensvragen zitten, ik geef workshops en trainingen, ik leid gespreks-groepen, ik doe coachingstrajecten en ondersteun het presidium van verschillende gemeenteraden.

In mijn vrije tijd houd ik me bezig met het ondersteunen van ex-gedetineerden, mijn privé-brandweermuseum en oldtimers (Renault Estafette).