Bezemer & Kuiper

contact met uw vertrouwenspersoon
Header

drs. Alie Kuiper

Alie Kuiper is organisatieadviseur. Na haar studie aan de Sociale Academie te Rotterdam in 1976 rondde zij in 1988 een Hogere Managementopleiding af aan het Instituut voor Voortgezet Agogisch Beroepsonderwijs te Amsterdam. In 2002 studeerde zij aan de Erasmus Universiteit af als bedrijfskundige op een studie naar integraal beleid en de mogelijkheden van training ‘Seksuele intimidatie op het werk aangepakt’. Met een onderzoek naar de afhandeling van klachten over ongewenste omgangsvormen binnen arbeidsorganisaties rondde zij in 2017 de postdoctorale opleiding Compliance & Integriteitmanagement af aan de Vrije Universiteit.

Vanaf de oprichting in 1985 tot aan 1990 was zij als stafmedewerkster deskundigheids-bevordering verbonden aan de Stichting Handen Thuis, het landelijke – door de Nederlandse overheid gesubsidieerde – expertisebureau inzake ongewenste intimiteiten op het werk. Daarna bracht Alie Kuiper haar deskundigheid onder in een eigen bureau. Met ingang van 1993 werd de reeds langer bestaande samenwerking met drs. Willeke Bezemer omgezet in een partnerschap en werd het bureau Bezemer & Kuiper opgericht. Met de komst van een nieuwe partner ging het bureau inmiddels Bezemer Kuiper & Schubad heten.

Alie Kuiper adviseert arbeidsorganisaties over het ontwikkelen, implementeren en monitoren van beleid inzake ongewenste omgangsvormen en ondersteunt hen bij de aanpak van concrete klachten over pesten, discriminatie en seksuele intimidatie.

Zowel nationaal als internationaal werkte zij mee aan diverse onderzoeken, publicaties en congressen over ongewenste omgangsvormen op het werk. Zo organiseerde zij in opdracht van de Europese Unie en de Nederlandse overheid een Europees congres over de aanpak van ‘sexual harassment at work’. Ook was zij in opdracht van de SER medeproducent van het voorlichtingspakket voor bedrijven ‘Ongewenst Intiem’.

Voor de ILO verrichtte Alie Kuiper verschillende werkzaamheden zoals het opstellen van een rapportage en het verzorgen van presentaties en workshops op een congres in Manilla voor landen in Zuidoost Azië over de problematiek van seksuele intimidatie. Voor de OVSE verzorgde zij als key-note speaker een presentatie over een effectieve aanpak van ‘harassment at work: the Dutch approach’.

Voor haar bijdrage aan de aanpak van seksuele intimidatie op het werk ontving zij in 1993 van het maandblad Opzij de Harriet Freezerring.