Bezemer & Kuiper

contact met uw vertrouwenspersoon
Header

Jacqueline Pulles

Sinds 2014 werk ik voor Bezemer Kuiper & Schubad als externe vertrouwenspersoon. Ik ben gecertificeerd vertrouwenspersoon en tevens supervisor, coach en mediator. Daarnaast ben ik Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige bij de GGz te ‘s-Hertogenbosch.

Relevante werkervaring
Ik ben vanaf 2011 externe vertrouwenspersoon voor de Jeugdzorg. Vanaf 1987 ben ik werkzaam bij landelijke geestelijke gezondheidszorg organisaties als Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige.
De rode draad in mijn werk is dat ik graag met mensen mee denk en hen begeleid op cruciale momenten in hun leven, met oog voor de samenhang tussen de persoonlijke en de organisatiebelangen.
Mijn drijfveer om met mensen te werken is gelegen in de overtuiging dat mensen het best functioneren wanneer ze zelf de regie over hun leven hebben. Ook als vertrouwenspersoon kan ik hier een belangrijke bijdrage in leveren. Organisaties help ik om vooral zelf de regie te nemen op het gebied van interne sociale veiligheid.

Ik vind het belangrijk om vraaggericht, doelgericht, resultaat gericht en oplossingsgericht te handelen. Vanuit mijn opdrachtgevers geniet ik de nodige waardering voor mijn betrokkenheid, betrouwbaarheid, integriteit en mijn openheid bij het meedenken met mens én organisatie.

Langjarige, wederzijds gewaardeerde samenwerking met mensen en organisaties was hiervan vaak het prettige gevolg.