Bezemer & Kuiper

contact met uw vertrouwenspersoon
Header

Marijke van der Leest

Op dit moment ben ik lid van een Klachtencommissie en word ik door Bezemer Kuiper & Schubad ingezet als extern vertrouwenspersoon.

Het werken mèt en vòòr mensen loopt als een rode draad door mijn arbeidsleven. Na mijn middelbare schoolopleiding ging ik werken met verstandelijk gehandicapten. Dat werk heb ik met heel veel plezier in diverse settings in totaal 16 jaar gedaan. Begin jaren negentig startte ik met de HBO-opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, waar ik de richting van bedrijfsmaatschappelijk koos. Ik kwam in dienst van een landelijke organisatie en werd gedetacheerd bij diverse organisaties en bedrijven. Ik volgde nog verschillende post-HBO-opleidingen.

Toen vanaf midden jaren 90 Arbowet van kracht werd en het beleid op Ongewenst Gedrag hier onderdeel van uitmaakte, vond ik het belangrijk dat dit ook op de kaart kwam bij de organisaties waar ik voor werkte. Ik merkte dat het heel belangrijk en waardevol was dat een organisatie goed omging met ongewenst gedrag op de werkvloer. Niet alleen voor de organisatie , maar zeker ook voor de individuele medewerker die te maken kreeg met ongewenst gedrag. Het serieus genomen worden en gehoord worden, was vaak de eerste stap op weg naar de oplossing om iemand het plezier in het werk weer terug te geven. Een vertrouwenspersoon kan hier een belangrijke rol in spelen.

Vanaf 2000 leidde ik vertrouwenspersonen en leden van klachtencommissies op voor de landelijke organisatie waar ik voor werkte. Ik werd coördinator en adviseur voor 80 vertrouwenspersonen. Ik leidde ook interne vertrouwenpersonen en leden van klachtencommissies op voor organisaties en bedrijven in het hele land. Ik gaf onder andere ook workshops aan leidinggevenden hoe om te gaan met dit thema op de werkvloer. Zij zijn immers een heel bepalende factor in het geheel. Ik bleef betrokken bij de praktijk door ook zelf extern vertrouwenspersoon te zijn in onder meer een politieorganisatie, een Paleis van Justitie, een gemeente en een jeugdzorginstelling.

Marijke van der Leest