Bezemer & Kuiper

contact met uw vertrouwenspersoon
Header

mr.dr. Leo Klijn

Sinds 1995 werk ik, naast mijn advocatenpraktijk, voor Bureau Bezemer Kuiper & Schubad te Rotterdam. Vanuit dit bureau ben ik voor een aantal organisaties zowel vaste externe voorzitter van de interne of externe klachtencommissie, als voorzitter van ad hoc commissies. Ik heb veel ervaring in het onderzoeken van klachten over ongewenste omgangsvormen. Voor het bureau verzorg ik ook trainingen/cursussen voor leden van klachtencommissies en leidinggevenden, waar het de juridische aspecten betreft.

Ik ben partner in het advocatenkantoor Klijn Zegers & Van Osch te Tilburg

Ik studeerde personeelsmanagement aan de Sociale Academie, Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit; in 1992 promoveerde ik op het onderwerp individueel klachtrecht van werknemers. Naast advocaat ben ik ook mediator en plaatsvervangend lid van de Commissie Gelijke Behandeling (de CGB, die per 01-10-2012 is opgegaan in het College voor de rechten van de mens, red

Van 1975 t/m 1989 was ik werkzaam op diverse terreinen van het personeelswerk, variërend van personeelsconsulent tot hoofd arbeidsvoorwaarden kantorennet.
Na het bankwezen werkte ik vijf jaar in de consultancy; vandaaruit vestigde ik mij in 1994 zelfstandig, aanvankelijk als arbeidsrechtelijk adviesbureau.
In 1997 stapte ik over op de advocatuur. Het kantoor is uitgegroeid tot het huidige advocatenkantoor met elf advocaten met een algemene praktijk, met het accent op arbeidsrecht.

Ik treed onder meer op als advocaat voor werknemers die op het werk veelvuldig of ernstig zijn geïntimideerd, gepest of getreiterd.